Team

Partners

Vivian Chen
Founding Partner

Muqing Li
Founding Partner

Tianyang Wang
Partner

Investment

Chenxing Xie
 

Vince Wang
 

Li Wang
 

Xiaofei Guo
 

Jessica Lv
Admin Manager

Kyle Xu
 

Zhao Ying
Financial Manager

Super Partners and Advisors

Jun Liu
Super Partner

Zhaoming Wang
Super Partner